Projekto „Gamtos mokslų populiarinimas Kauno regione” aprašas

Projekto vykdytojas: „Biomokslų sklaidos aktyvas” (BSA) - neformali jaunų žmonių grupė, sudaryta iš 5 asmenų
BSA nariai:
Ieva Kirstukaitė
Neringa Rugevičiūtė
Justina Dabravalskytė
Edvinas Stankūnas
Egidijus Nainys
Projekto atstovas: BSA narys Edvinas Stankūnas (Raudondvario gimnazija)
Projekto pradžios data: 2011-11-01
Projekto tikslai ir prioritetai:
• Suteikti žinių apie gamtos mokslus, jų reikšmę, perspektyvas europiniame kontekste
• Ugdyti jaunimo Europos pilietiškumą, diskutuojant Europos ateities, sąrangos, visuomenės vertybių temomis
• Skatinti regiono žmones dalyvauti mokslo renginiuose
• Ugdyti ne tik teorines žinias, bet ir praktinius įgūdžius
• Įtraukti moksleivius ir jaunimą į aktyvią visuomeninę veiklą, orientuotą į visuomenės švietimą
• Ugdyti savarankišką mokymąsi, skatinti kūrybišką mąstymą, tobulinti asmenines savybes, gilinantis į visai Europai aktualias temas (aplinkosauga, aplinkotyra, mokslininkų padėtis visuomenėje)
• Ugdyti komunikacinius gebėjimus, požiūrius ir nuostatas
• Skatinti jaunimo užimtumą
• Mažinti atskirtį tarp skirtingas finansines, socialines galimybes turinčių asmenų
• Pakeisti visuomenės nuomonę, jog socialiniai mokslai yra perspektyvesni
• Ugdyti verslumą mokslo srityje
Svarbiausi projekto veiklos metodai: diskusijos, debatai, viktorinos, įdomieji eksperimentai, aplinkosauginės ir aplinkotyros akcijos bei jų skatinimas, visuomenės švietimas, praktiniai užsiėmimai, Kauno regiono mokslo centrų ir institutų aplankymas (detalesnė informacija projekto veiklos programoje).
Projekto vieta: Kauno regionas (Kauno miestas ir Kauno rajonas)
Projekto dalyviai: Kauno regiono visuomenė, o ypač jaunimas, moksleiviai

Rodyk draugams